Historie – StM-S34

 

unikátní stavebně – technická památka

nejdokonalejší evropský pevnostní systém

ČS lehké a těžké opevnění 1938

V roce 1933 se stal v Německu říšským kancléřem Adolf Hitler a došlo k ovlivnění života všech občanů Evropy a tedy i Československa. Po Hitlerově nástupu se v Německu rozeběhla masivní zbrojní výroba. Našemu státu s demokratickým zřízením a silnou německou menšinou bylo jasné, že politika agresivního Německa povede k dalšímu ozbrojenému konfliktu. Naše vláda proto začala přemýšlet o tom jak co nejúčinněji bránit náš stát. V této době byli možné dva hlavní směry.

CS_opevneni_StMpS_wzPrvním bylo vybudovat mohutnou motorizovanou armádu vyzbrojenou tanky, letectvem dělostřelectvem a dostatečným počtem vojska. Tato armáda však měla mnoho nevýhod. Úzký a protáhlý tvar tehdejší Československé Republiky nedával mnoho prostoru pro manévrování této armády a nahrával spíše útočníkovi než obránci. Dlouhé hranice s nepřítelem činily zhruba 1545 km. Taktéž možnost financování nebyla příliš velká.

 

Druhou možností byla výstavba mohutného železobetonového valu. Tvrz - ADAMOpevnění se mohlo postavit tam, kde bylo pro naši obranu nejvýhodnější. Zbraně určené pro opevnění byly schopny předběhnout vývoj obrněné techniky o několik let. Hrstka mužů v opevnění byla schopna zastavit mnohem silnější a početnější jednotky nepřítele i mnohem lépe vyzbrojeného. Proto nakonec dostala výstavba přednost před první variantou. Vzorem pro výstavbu našich pevností byla francouzská Maginotova linie. Za nejohroženější úsek byl považován prostor od Bohumína po Krkonoše. Celkem mělo být vybetonováno 15 000 objektů lehkého opevnění, 500 samostatných pěchotních srubů a 15 dělostřeleckých tvrzí. Tato velkolepá stavební akce zaměstnala zástupy nezaměstnaných a měla naši vládu stát více než deset miliard předválečných korun. Díky „mnichovské dohodě“ o odstoupení pohraničí Německu zůstal československý pevnostní systém nedokončen.

Pohlednice_finanční stráže a čs. vojska u Starého Města p. Sn._1939S rekonstrukcí objektu StM-S-34 „SVAH“ se započalo dne 30.4.2002. První prací na pevnosti bylo vyklizení zeminy ze všech tří zvonových šachet. V polovině května roku 2002 se započalo s vyklízením spodního patra objektu tato práce trvala s většími přestávkami až do února 2003. Rok 2003 byl ve znamení bourání betonových plošinek, které byly zřízeny ve zvonových šachtách. Další prací v tomto roce bylo odstranění prefabrikátů, které zakrývaly střílnu pro 9 cm minomet. Začátkem října započalo kácení náletových dřevin v okolí objektu v této práci se pokračovalo i po zimní  přestávce na jaře roku 2004, kdy proběhlo na Staroměstsku setkání sdružení pevnostních muzeí v této době jsme se soustředili  na vyklizení pravého diamantového příkopu, v letních měsících poté na zřízení prvotních expozicích, elektroinstalaci, vybudování maket přístřešků nad zvonovými šachtami, které zřizovali dělníci, aby do objektu nezatékalo. V roce 2005 byly na prostranství před objekt umístněny improvizované protipěchotní překážky, dále se pracovalo na zřízení zábradlí do spodního patra objektu. Dále bylo provedeno čištění podstavců pro míchačky a mnoho hodin bylo stráveno při budování expozic. Dne 16.7.2005 proběhlo na Staroměstsku slavnostní otevření naučné stezky. Unikátní dobová fotografie bunkru StM-S34

Dne 8.2.2006 byla ve Vlastivědném muzeu v Šumperku zahájena výstava s názvem “Betonová hranice” na této výstavě byly použity exponáty z muzea.Objekt byl ale v zimě roku 2006 vykraden. V roce 2007 se pracovalo na zřízení posezení pro návštěvníky, které se ale nedochovalo. Členy sdružení BBCK bylo ve staroměstských kasárnách zřízeno muzeum opevnění….

 

Chceme navázat a pokračovat v opravách, tak jak bylo započato nadšenci a členy sdružení BBCK a také naše návštěvníky motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli. Pište Vaše názory a připomínky do … Knihy návštěv