Kapitola první

Toulky

Kamarádi mi říkají Jarys. Při svých toulkách po prvorepublikovém opevnění jsem sám ještě bez naší skupiny opakovaně navštěvoval Staroměstsko, kde sice výstavba tohoto opevnění začala nejpozději, zato zde však bylo možno shlédnout objekty opevnění v různých stavebních stádiích, potažmo dokončovacích prací. V roce 2006 jsem obdivoval práci předchozí party nadšenců na objektu StM-S-34 „Svah“, kde bylo patrné, že objekt žije.

Jaké bylo moje překvapení, když jsem k tomuto objektu zavítal v roce 2013. Okolí beznadějně zarostlé náletovými dřevinami, koroze už opět vítězila nad nátěry střílen, v diamantových příkopech objektu obvyklý nepořádek po nepořádných turistech. Od provozovatele sousedního objektu StM-S-33 „Lesík“ jsem se dozvěděl, že rekonstrukce, která byla prováděna partou nadšenců, skončila v roce 2009 a od této doby se na „Svahu“ nic neděje a ten se začíná pomalu, ale jistě vracet do stavu před započetím prací. S provozovatelem „Lesíku“ jsem se domluvil na návštěvě na rok 2014 a odejel domů.

kapitola třetí

(kapitola druhá je o toulkách naší celé skupiny)